Министърът на правосъдието Мария Павлова пристигна в Петрич, за да открие нов арест и пробационна служба.

Помещенията са изградени в съществуваща сграда, като капацитетът на ареста е за 30 задържани лица.

Средствата са осигурени по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Министърът Мария Павлова благодари на всички, ангажирани с изпълнението на проекта, които по думите й са работили като един екип.

„Видимо е, че за по-малко от година успяхме да реализираме и финализираме обекта“, посочи министър Павлова.

„Тази сграда вече има институционален облик и функционалност“, каза кметът Димитър Бръчков, който припомни, че още при началото на строителните дейности положително становище е изразено и от адвокатската общност, защото се улеснява работата, по-добро ще бъде обслужването, ще има и по-добри условия за задържаните лица.

Значението на новия арест и пробационна служба откроиха в изказвания също областният управител Георги Динев и началникът на Областна служба „Изпълнение на наказанията“, комисар Милан Миланов.

Много официални гости уважиха откриването днес. Водосветът отслужи Неврокопският митрополит Серафим.